1. Υπεύθυνο Πωλήσεων & Τεχνικής Υποστήριξης
Αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή
Ευθύνεται για την παρακολούθηση και διεύρυνση του πελατολογίου
Ευθύνεται για τη δημιουργία νέων αγορών
  Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε πωλήσεις
Τεχνικές γνώσεις σε συστήματα δομημένης καλωδίωσης, τεχνολογία οπτικών ινών, δίκτυα υπολογιστών
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια, αυτονομία δράσης
Ικανότητα επικοινωνίας
Ηλικία έως 35 ετών
Ευχέρεια μετακινήσεων εντός & εκτός Ελλάδος
2. Τεχνικούς Πωλήσεων
Αναφέρονται στον Υπεύθυνο Πωλήσεων
Ευθύνονται για την προώθηση των πωλήσεων
Ευθύνονται για την παροχή “after sales service” στους πελάτες
  Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτο ΤΕΙ ή ΤΕΛ/ΤΕΕ
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Τεχνικές γνώσεις σε συστήματα δομημένης καλωδίωσης, τεχνολογία οπτικών ινών, δίκτυα υπολογιστών
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ικανότητα επικοινωνίας
Ηλικία έως 30 ετών
  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα
  με Fax στο 21 0800 0262 ή
  με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@netplex.gr
   
  SITE MAP | ORDERING DOCUMENTATION
top