Η NETPLEX (www.netplex.gr) δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών από το 1997, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων προηγμένης τεχνολογίας σε συστήματα δικτύων δεδομένων, φωνής και video.

Η εταιρία συγκεντρώνει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο τομέα της Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών για εφαρμογές τοπικών/ιδιωτικών δικτύων (LAN, Campus & SOHO) και δικτύων ευρείας περιοχής (WAN) για τηλεπικοινωνιακούς φορείς (Carrier).

 
Η NETPLEX είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και διανομέας για την Ελλάδα του Ελβετικού οίκου Reichle & De-Massari (R&M). Η R&M για περισσότερο από σαράντα χρόνια είναι παγκόσμιος πρωτοπόρος στο σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εγγυημένης ποιότητας για την σύνθεση ολοκληρωμένων λύσεων καλωδιακών συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής.
H NETPLEX προωθεί και υποστηρίζει στην ελληνική αγορά το ολοκληρωμένο καλωδιακό σύστημα ‘R&M freenet’. Το ‘R&M freenet’ είναι το ενιαίο σύστημα δομημένης καλωδίωσης που έχει αναπτύξει και κατασκευάζει η Reichle & De-Massari. Η σύνθεση του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων χαλκού και οπτικών ινών που ξεπερνά τα 5.000 είδη και αυξάνεται συνεχώς. Το σύστημα ‘R&M freenet’ πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και συνοδεύεται από σχετικά πιστοποιητικά ανεξάρτητου οργανισμού πιστοποίησης (3P).

H NETPLEX υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε επίπεδο εγκαταστατών και μελετητών που γίνονται με παρουσία μηχανικών του εργοστασίου της R&M. Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η σύνθεση της ύλης όπως και η έκδοση των πιστοποιητικών “R&M freenet Installer” και “R&M freenet Planner” γίνεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της R&M στην Ελβετία.

Η NETPLEX μέσα στα λίγα αυτά χρόνια της λειτουργίας της έχει ολοκληρώσει σημαντικά έργα υποδομών παθητικού εξοπλισμού μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών, που αποτελείται από πιστοποιημένους μελετητές και εγκαταστάτες.

Βασικός στόχος μας είναι η συνεχής και ουσιώδης υποστήριξη των συνεργατών μας, η παρουσία μας και η ενεργή συμμετοχή μας σε όλες τις φάσεις των έργων που υλοποιούν καθώς επίσης και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αδιάκοπη ενημέρωση τους σχετικά με τις νέες εξελίξεις των προτύπων καλωδίωσης, τα νέα προϊόντα και τις νέες εφαρμογές.


Η εταιρία βρίσκεται σε μία συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης των τελικών χρηστών σχετικά με τη σημασία και τη βαρύτητα των συστημάτων δομημένης καλωδίωσης με τελικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των έργων καλωδιακής υποδομής. Σύμμαχος μας στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η εδραίωση του προτύπου που προδιαγράφει τα χαρακτηριστικά των υλικών Κατηγορίας 6 (Cat.6) / Class E, καθώς και του τρόπου εγκατάστασης τους.

Η σειρά υλικών Cat.6 της R&M έχει μπει στην αγορά από το 2002 με ολοένα αυξανόμενη εγκατεστημένη βάση. Τα πιστοποιητικά ανεξαρτήτων οργανισμών πιστοποίησης, οι διάφορες συγκριτικές μετρήσεις με συστήματα άλλων κατασκευαστών και η μεγάλη ζήτηση αποδεικνύουν την τεχνολογική υπεροχή της R&M στη Κατηγορία 6 σε παγκόσμιο επίπεδο.

  SITE MAP | ORDERING DOCUMENTATION
top